Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) – Matchpartner Werving en Selectie – Almelo

  • Almelo

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Gevestigde organisatie inOost-Nederland (Twente) .Kenmerkend voor deze organisatie is deintegrale aanpak waarbij alle facetten van het leven van cliëntenworden meegenomen in de begeleiding en behandeling. Hierbij ismultidisciplinaire samenwerking van belang.

Deorganisatie heeft uit een stabielbehandelteam, maar zoekt tijdelijke ondersteuningbij de opzet en uitvoering van de medisch gerelateerdewerkzaamheden in de noodhospitalen. Met als doel dat er goedmedische zorg geleverd kan blijvenworden. 

Bedrijfscultuur

Erzijn de afgelopen jaren veel initiatieven genomen tot vernieuwingvan de zorg, de aanpak van het nieuwe bestuur is constructief eneen integrale visie. Hier wordt nauw samengewerkttussen medici, paramedici enpsychologen. 

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een (freelance) AVG voor eenklein contract van 8-16 uur per week.

Uwtaken  zijn:

  • Samen met decliënt en de omgeving het verhelderen van de zorgvraag en daaropvolgend een behandeling inzetten gericht op zoveel mogelijkzelfstandigheid en zelfbeschikking;
  • Hetdeelnemen aan het multidisciplinaire behandelteam van paramedici engedragsdeskundigen en samenwerking met de andere professionals(verpleegkundig specialist en de huisarts);  
  • Het adviseren en coachen van medewerkersbetreffende medische vraagstukken; 
  • Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan deontwikkelingen binnen de vakgroep artsen; 
  • Het deel nemen aanintervisiebijeenkomsten; 
  • Het kwalitatiefwaarborgen van de specifieke medische dienstverlening aan mensenmet een verstandelijke beperking.

Functie-eisen

Voordeze functie zijn wij op zoek naar een  ArtsVerstandelijk Gehandicapten (AVG).

Zelfstandigen worden tevens hartelijk uitgenodigd tereageren.

Arbeidsvoorwaarden
Werktijden zijn minimaal 8 uur per week, afgestemd op uwbeschikbaarheid. Ook zelfstandigen kunnenreageren.. 

Lees hier meer