Beleidsmedewerker Jeugd – koen. – Almelo

  • Overal

Wat jij doet

Heb jij een duidelijke en strategische visie op de jeugdwet en kun je dit vertalen naar passend beleid? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker jeugd voor regio Overijssel.

Als beleidsmedewerker jeugd ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het gebied van jeugdzorg en jeugdwerk. Je werkt nauw samen met verschillende belanghebbenden, waaronder beleidsmakers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties, om de jeugdzorg in onze gemeente te verbeteren. Het sociaal domein is elke dag volop in beweging door kleine en grote veranderingen. Als beleidsadviseur jeugd ga jij aan de slag om vorm te geven aan deze veranderingen. Je houd je bezig met thema’s als kindermishandeling, jeugdbescherming, jeugdreclassering, huiselijk geweld, verslaving, zorgmijding of bijvoorbeeld verwardheid.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Analyseren van ontwikkelingen en knelpunten in de jeugdzorg en jeugdwerk en op basis daarvan beleidsvoorstellen formuleren;
  • Ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van jeugdzorg, jeugdwerk en preventie;
  • Monitoren en evalueren van beleidsmaatregelen en indien nodig bijsturen;
  • Adviseren van het management en bestuur omtrent jeugdzorg en jeugdwerk;
  • Samenwerken met externe partijen en het onderhouden van netwerken om de samenwerking en afstemming op het gebied van jeugdzorg te bevorderen;
  • Volgen van landelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van jeugdzorg en jeugdwerk en deze vertalen naar lokaal beleid.
  • Lees hier meer