Beleidsmedewerker Participatie – koen. – Almelo

  • Almelo

koen.

Wat jij doet

Heb jij een duidelijke en strategische visie op de Participatiewet en kun je dit vertalen naar passend beleid? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker participatie voor regio Overijssel.

Het sociaal domein is elke dag volop in beweging door kleine en grote veranderingen. Als beleidsmedewerker participatie speel je een cruciale rol bij het ontwerpen, coördineren en evalueren van beleidsinitiatieven op het gebied van participatie. Je werkt samen met verschillende belanghebbenden, waaronder overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen, om participatiekansen te vergroten en barrières weg te nemen.

Je houd je bezig met thema’s als werk en inkomen, minimabeleid, schuldenproblematiek, diversiteit, de integratie en participatie van statushouders, de inburgeringswet en de (regionale) arbeidsmarkt. Ook thema’s als inclusie, energiearmoede en kinderopvangtoeslag affaire komen ter sprake.

Je taken omvatten onder andere:

  • Analyseren van bestaand beleid en identificeren van knelpunten en kansen op het gebied van participatie;
  • Ontwikkelen van nieuwe beleidsinitiatieven en projecten die de participatie bevorderen en inclusie versterken;
  • Samenwerken met belanghebbenden om draagvlak te creëren en input te verzamelen voor het beleidsproces;
  • Monitoren en evalueren van de effectiviteit van het participatiebeleid en het identificeren van verbeterpunten;
  • Op de hoogte blijven van relevante wet- en regelgeving en trends op het gebied van participatie;
  • Rapporteren aan het management en relevante stakeholders over de voortgang en resultaten van het beleid.
  • Lees hier meer