Hardware Operations Team Lead – ZT Systems – Almelo

 • Almelo

ZT Systems

HARDWARE OPERATION TEAM LEAD

Do you want to be part of a dedicated team that works every day on the technology of the future? As a Lead within the QC department, you lead the team that works in the server test center. Do you like a challenge to achieve set goals, support your colleagues and does quality always come first? Then we have the job for you!

Who are we?

At ZT Systems you will do work that you are proud of together with smart, passionate people. Every day there are opportunities to collaborate with the best in the industry to design, build and deliver impactful solutions to world-class customers.

Along the way, you will gain hands-on experience in a multi-faceted environment that is challenging, rewarding and career-defining.

A culture built around our values: we work hard and think fast. We see challenges as opportunities: to do better, push harder and be faster than the day before. If it doesn’t work out, we learn from it and move forward together. And if we succeed, we’ll use the momentum to go even further. We create value with everything we do, laying the foundation for today and transforming tomorrow’s future.

What are you going to do?

Your daily work mainly consists of managing a well-technically skilled team of approximately 10 -20 employees and achieving objectives set by the QC supervisor. Part of this is preparing the goods for production on time and administrative processing. The output must be available correctly and on time as planned. To achieve this, guiding employees plays a major role. All this takes place in a two-shift system and as a Lead you can also be deployed in other departments. In this position you are exposed to continuous noise. Hearing protection is available for this.

Other activities include:

 • Actively participate in departmental consultations
 • Being able to work independently, but also being able to collaborate with other departments
 • Instruct team, delegate tasks and process administration
 • Co-responsible for carrying out quality and quantity checks
 • You are an emergency response officer and therefore partly responsible for the implementation of legislation and regulations in the field of emergency response
 • Identifying bottlenecks and reporting them
 • What are you bringing?

 • Minimum MBO level. 4 or demonstrable work experience
 • Emergency response certificate
 • Affinity with hardware and IT
 • Good knowledge of the Dutch and English language, both oral and written;
 • Good knowledge of computer hardware
 • Good knowledge of Linux command line
 • Basic knowledge of network topologies
 • Basic computer skills (Microsoft office)
 • In addition, you can structure the work, keep an overview and communicate well. You think in terms of solutions and can deal with workload. You also have basic knowledge of Lean manufacturing principles.

  Our offer

  You work in an open and informal atmosphere where the lines are very short and your own input is encouraged. An independent position within a fast-growing and dynamic organization in an international environment. Your employment conditions at a glance:

 • A nice job for 38 hours a week;
 • 25 days of vacation based on full-time employment (and options to purchase additional days);
 • 8% holiday pay;
 • Participation in the PMT pension;
 • We offer you a contract for 12 months, with the prospect of a contract for an indefinite period.
 • HARDWARE OPERATIONS TEAMLEID

  (m/v, fulltime)

  Wil jij deel uitmaken van een toegewijd team dat elke dag werkt aan de technologie van toekomst? Als Lead binnen de afdeling QC geef jij leiding aan het team dat werkt in het server test center. Hou jij van een uitdaging om gestelde doelen te behalen, je collega’s te ondersteunen en staat kwaliteit altijd voorop? Dan hebben wij de baan voor jou!

  Wie zijn wij

  Bij ZT Systems ga je samen met slimme, gepassioneerde mensen werk doen waar je trots op bent. Elke dag zijn er mogelijkheden om samen te werken met de beste in de branche om impactvolle oplossingen te ontwerpen, bouwen en leveren aan klanten van wereldklasse.

  Onderweg doe je praktijkervaring op in een omgeving met veel facetten die uitdagend, lonend en carrièrebepalend is.

  Een cultuur die is opgebouwd rond onze waarden: we werken hard en denken snel. We zien uitdagingen als kansen: om het beter te doen, harder te pushen en sneller te zijn dan de dag ervoor. Als het niet lukt, leren we ervan en gaan we samen verder. En als het ons lukt, gebruiken we het momentum om nog verder te gaan. We creëren waarde met alles wat we doen, leggen de basis voor vandaag en transformeren de toekomst van morgen.

  Wat ga je doen?

  Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aansturen van een goed technisch onderlegd team van ongeveer 10 -20 medewerkers en het behalen van doelstellingen gesteld door de QC supervisor. Onderdeel hiervan is het op tijd gereedmaken van de goederen voor productie en de administratieve afhandeling. De output moet volgens planning correct en op tijd beschikbaar zijn. Om dit te bereiken speelt het begeleiden van medewerkers een grote rol. Dit alles vind plaats in een twee ploegensysteem en kan je als Lead ook worden ingezet op andere afdelingen. In deze functie word je blootgesteld aan een continu geluid. Hiervoor is gehoorbescherming beschikbaar.

  Andere werkzaamheden zijn onder andere:

 • Actief deelnemen aan het afdelingsoverleg

 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook kunnen samenwerken met andere afdelingen

 • Team instrueren, taken delegeren en administratie verwerken

 • Medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteit- en kwantiteitscontroles

 • Je bent BHV’er en daarmee medeverantwoordelijk voor de implementatie van wet- en regelgeving op het gebied van BHV

 • Signaleren van knelpunten en dit melden

 • Wat breng je mee?

 • Minimaal MBO niv. 4 of aantoonbare werkervaring

 • BHV certificaat

 • Affiniteit met hardware en IT

 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;

 • Goede kennis van computer hardware

 • Goede kennis van Linux command line

 • Basis kennis van network topologieën

 • Basis computervaardigheden (microsoft office)

 • Daarnaast kan je structuur aanbrengen aan de werkzaamheden, hou je overzicht en kan je goed communiceren. Je denkt in oplossingen en kan omgaan met werkdruk. Ook heb je basiskennis van de Lean manufacturing principes.

  Ons aanbod

  Je werkt in een open en informele sfeer waar de lijnen erg kort zijn en eigen inbreng wordt gestimuleerd. Een zelfstandige functie binnen een snelgroeiende en dynamische organisatie in een internationale omgeving. Jouw arbeidsvoorwaarden op een rijtje:

 • Een leuke baan voor 38 uur per week;

 • 25 vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband (en mogelijkheden om extra dagen bij te kopen);

 • 8% vakantiegeld;

 • Deelname aan het PMT pensioen;

 • Wij bieden je een contract voor 12 maanden, met zicht op een contract voor onbepaalde tijd.

 • Over ZT Systems

  Bij ZT Systems werk je samen met slimme, gepassioneerde mensen waar je trots op bent. Elke dag zijn er kansen om samen te werken met de besten in de branche om impactvolle oplossingen te ontwerpen, bouwen en leveren aan klanten van wereldklasse. Gaandeweg doe je praktische ervaring op in een face-tempo omgeving die uitdagend, lonend en carrièrebepalend is.

  Een cultuur gebouwd rond onze waarden, we werken hard en denken snel. We zien uitdagingen als kansen: om het beter te doen, harder te pushen en sneller te zijn dan de dag ervoor. Als we falen, leren we ervan en gaan we samen verder. En als we slagen, gebruiken we het momentum om nog verder te gaan. We creëren waarde met alles wat we doen, bouwen aan de basis van vandaag en transformeren de toekomst van morgen.

  Word lid van ZT Systems en help ons een technologische infrastructuur te bouwen die de wereld met elkaar verbindt.

  Lees hier meer