Project Manager (Internationaal) (€ 5.000+) – Continu Professionels – Almelo

 • Almelo

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Met meer dan 65 jaar aan expertise is dit bedrijf eentoonaangevende speler in het ontwikkelen, produceren en leveren vannoodstroomoplossingen. Onze innovatieve dynamische UPS-systemen,die gebruikmaken van kinetische energieopslag, beschermenbedrijfskritische processen in diverse industrieën. Voor onsdynamische team binnen de Afdeling Projects zijn we op zoek naareen Project Manager die een cruciale rol speelt bij het succesvolmanagen en afronden van multidisciplinaire (turn-key) projecten opinternationaal niveau.

Functieomschrijving

Als Project Manager geef je leiding aaninternationale projectteams en ben je verantwoordelijk voor hetbeheer van projecten binnen de afgesproken budgetten,kwaliteitsnormen en planningen, terwijl je tegelijkertijd deverwachtingen van de klant en de klantrelaties effectief beheert.Het managen van stakeholders binnen verschillende afdelingen vanhet bedrijf is ook van groot belang. Je bent bereid ominternationaal te reizen voor jeprojecten.

Functie-eisen

 • Het tijdig opstarten, binnen budgetafronden van toegewezen projecten, waarbij voldaan wordt aan degestelde kwaliteitsnormen en -eisen.
 • Proactiefbeheren van projectplanning, budget enkosten.
 • Initiëren en leiden van kick-off- envoortgangsvergaderingen van projecten, zowel intern als met deklant.
 • Periodiek rapporteren overprojectresultaten en voortgang, zowel intern aan de Global ProjectsDirector als extern aan deklant.
 • Probleemoplossend werken tijdens delooptijd van het project om budget en kwaliteit te waarborgen, metfocus op resultaten, en het initiëren van corrigerende maatregelenwanneer nodig.
 • Identificeren van mogelijkhedenvoor meerwerk voor klanten en omzetten in nieuwe en/of aanvullendeopdrachten.
 • Afstemmen van contractuele encommerciële voorwaarden, uitvoering en voortgang van projecten metklanten.
 • Coördineren van transport naar deklant in samenwerking met de exportafdeling, afhankelijk van deIncoterms binnen het contract.
 • Plannen vaninbedrijfstelling met eigen of externe resources, en regelen vanprojectoverdracht aan de serviceafdeling en de klant, en hetafsluiten van het project.
 • Initiëren vanklanttrainingen in samenwerking met onzeUPS-academie.
 • Ondersteuning bieden aan deSales-organisatie tijdens de aanbiedingsfase van complexeprojecten.
 • Rapporteren aan de Global ProjectsDirector.
 • HBO-opleiding inElektrotechniek, Werktuigbouwkunde en/ofBedrijfskunde.
 • 5-8 jaar relevante ervaring inprojectmanagement in industriëleinstallaties.
 • Vloeiend in Nederlands enEngels.

Arbeidsvoorwaarden

 • Marktconform salaris, 27 vakantiedagen en13 ADV dagen (op basis van fulltime) volgens CAOMetalektro.
 • PME Pensioenfonds voor een goedefinanciële basis voor jouw pensioen.
 • Trainingen ontwikkeling om het beste uit jezelf en je werk tehalen.
 • Woon-werkverkeervergoeding.
 • Additioneleverloven zoals Zwangerschaps-, Adoptie- en Geboorteverlof voorpartners, en Ouderschapsverlof.
 • Vergoeding voordienstreizen met poolauto’s of op basis van reiskosten per trein ofvliegtuig en verblijfskosten.
 • Overwerkurenafhankelijk van de salarisgroep.
 • Laptop enmobiele telefoon met ruime belminuten endatabundel.
 • Een gezellige werksfeer metregelmatige Vrijdagmiddagborrels (VriMiBo) enbedrijfsfeesten.
 • Internationaal reizen enwerken met projectteams in Noord-Amerika enAzië.

Lees hier meer