Uitvoerder civiele techniek regio Almelo – Eminent Groep – Almelo

  • Almelo

Eminent Groep

Binnen deze functie leid je de uitvoering van de werkzaamheden op locatie en ben je resultaatverantwoordelijke voor de uitgevoerde opdrachten. 

  • Je bent verantwoordelijk voor communicatie met derden(gemeente, omwonenden, etc.)
  • Je coördineert en begeleidt uitvoerende medewerkers
  • Verantwoordelijk voor de taakverdeling van werkzaamheden, juiste vastlegging en administratie van uitgevoerde projecten en voor het bewaken en signaleren van meer- en minderwerk
  • Je pleegt nazorg richting de opdrachtgever
  • Uitvoeren van werkplekinspecties

      Lees hier meer