Vacature: Word Franchisenemer Hypotheekadviseur – Grijpjouw Financiële Droom! – 2B connected – Almelo

  • Almelo

2B connected

Bedrijfsomschrijving

Als onafhankelijk financieel intermediair zijn weactief door heel Nederland. We hebben een sterke focus opmaatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Naastallround financieel advies zijn we gespecialiseerd in dehypotheekproducten verzilver-hypotheken en/ofopeet-hypotheek-constructies. Onze kwaliteit staat hoog in hetvaandel, en we werken met een first time right werkwijze en hetvier ogen-principe voor snelheid en efficiency. Op dit momenthebben we ook veel afspraken voor leven producten, waar veel vraagnaar is.

Functieomschrijving

Je werkt met je eigen afspraken en met afspraken dievoor je worden gemaakt.

Voor slechts €150,- perafspraak krijg je al voor gefilterde afspraken in jeagenda.

Je ontvangt maandelijks 10 kant-en-klareen gescreende hypotheekafspraken in jouw regio waar je volop kuntscoren.

Naast een marktconformhypotheekadvies-tarief krijg je een margedeling over afgeslotenhypotheekproductie, waardoor jouw inzet wordtbeloond.

Functie-eisen

Jebezit de vereiste WFT diploma’s (Basis, Hypothecair krediet,Vermogen), met Consumptief als pré.

Je hebtminimaal 2 à 3 jaar ervaring als hypotheek- of financieel adviseuren bij voorkeur affiniteit met de gepensioneerdedoelgroep.

Advieservaring in duurzaamheids- enlevensproducten is gewenst.

Een ondernemendeinstelling en het vermogen om goede conversies te realiseren zijneen harde eis.

Arbeidsvoorwaarden

Verschillende samenwerkingsmodellen met flexibelekosten- en dienstverleningsstructuren.

10betaalde afspraken per maand met een margeverdeling van 45% tot 70%bij finaal akkoord.

Je behoudt veel vrijheid alssoft franchise, inclusief vanuit huis werken en zelf je eigen feebepalen.

Geen entree fee en lage vaste kosten €640,- per maand

Verzilver hypotheekafsprakenworden tot maximaal €1.050 (3 aansluitende afspraken)vergoed.

Verdiensten tussen € 4.500 en €9.000  (exclusief kosten) op fulltimebasis.

Lees hier meer