Beleidsmedewerker Wmo – koen. – Almelo

  • Almelo

koen.

Wat jij doet

Heb jij een duidelijke en strategische visie op de Wet maatschappelijke ondersteuning en kun je dit vertalen naar passend beleid? Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar een beleidsmedewerker Wmo voor regio Overijssel.

Als Beleidsadviseur Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Je werkt nauw samen met verschillende stakeholders, waaronder zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en inwoners, om een inclusieve en ondersteunende samenleving te bevorderen.

Het sociaal domein is elke dag volop in beweging door kleine en grote veranderingen. Als beleidsadviseur Wmo ga jij aan de slag om vorm te geven aan deze veranderingen. Je houd je bezig met thema’s als algemene voorzieningen en voorliggende voorzieningen, maatwerkvoorzieningen op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen (mantelzorgondersteuning, begeleiding, dagbesteding en verblijf, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, hulpmiddelen, rolstoelen, vervoer).

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Analyseren van maatschappelijke trends en ontwikkelingen om beleidsvoorstellen te formuleren die aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap;
  • Samenwerken met lokale partners en belanghebbenden om gezamenlijk doelen te formuleren en te realiseren;
  • Ontwikkelen van beleidsinstrumenten en -maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van leven van inwoners met verschillende zorgbehoeften;
  • Monitoren en evalueren van de uitvoering van het Wmo-beleid en waar nodig aanpassingen voorstellen;
  • Voorlichting geven aan inwoners over de beschikbare maatschappelijke ondersteuningsmogelijkheden;
  • Actief bijdragen aan de verdere professionalisering van het sociaal domein binnen de gemeente.
  • Lees hier meer