Planeconoom – Gemeentebanen – Almelo

 • Almelo

Gemeentebanen

Hbo | 32 – 36 uur | maximaal € bruto per maand bij 36 uur| bepaalde tijd van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband | Eenheid Stedelijke Ontwikkeling 

Over de vacature 

Almelo ontwikkelt! We groeien als gemeente en werken aan vele projecten die deze groei faciliteren. Stedelijke Ontwikkeling is een nieuwe eenheid binnen de organisatie van de gemeente Almelo. Binnen Stedelijke Ontwikkeling zijn wij op zoek naar een Planeconoom voor herstructureringslocaties en gebiedsontwikkelingsprojecten. In deze rol initieer, begeleid en toets je de ruimtelijke plannen in financieel-economische zin. De financiële haalbaarheid berekeningen, risicoanalyses en exploitatieberekeningen van ruimtelijke plannen worden zelfstandig door jou voorbereid, opgesteld en herzien. Heb jij een brede kijk op ruimtelijke ontwikkeling, nu en in de toekomst, en ben je in staat om over het eigen vakgebied heen te kijken? Adviseer jij graag over projecten en over (toekomstige) financiële effecten op project en programmaniveau? Reageer dan vooral!

Wat je gaat doen   

 • Je adviseert (in financiële zin) bij herstructurerings- en ontwikkelingsplannen, inbreidingsplannen en gebiedsontwikkeling vraagstukken.
 • Je draagt bij aan het opstellen van de P&C documenten (jaarrekening, managementrapportages en meerjaren-grondexploitatieramingen) en je bent betrokken bij overleggen met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers.
 • Je bent integraal verantwoordelijk voor het opstellen van grondexploitaties, bewaakt deze en signaleert tijdig kansen en risico’s.
 • Je stuurt, met behulp van de grondexploitatie en andere financiële inzichten, op planning en resultaat van projecten.
 • Je draagt bij aan de uitvoering en ontwikkeling van grondbeleid, waaronder de nota grondbeheer, het verwervingsbeleid (ten behoeve van ontwikkeling) en het gronduitgifte- en grondprijzenbeleid.
 • In samenwerking met financiën adviseren ten behoeve van de accountantscontrole en je geeft input bij de omgevingsvisie en de strategische visie.
 • Je bent als partner van de projectleiders samen met de collega’s van grondzaken direct betrokken bij de onderhandelingen met projectontwikkelaars en woningcorporaties en particulieren.
 • Jouw collega aan het woord 

  Robert Lautenbach, Ontwikkelmanager; “In Almelo werken we samen met collega’s, ontwikkelaars, bestuur en inwoners aan uitdagende complexe binnenstedelijke opgaven en projecten. Zelf ben ik minder dan een jaar geleden begonnen en ik ervaar in Almelo veel ruimte voor groei, en werk samen met betrokken en gemotiveerde collega’s. Wil jij ook bijdragen aan een mooier Almelo, kom dan ons team versterken!”.

  Waar wij blij van worden  

 • Een afgeronde hbo-opleiding in een financiële richting met kennis van vastgoed- en grondbeleid.
 • Ervaring in uitvoering van plan economische activiteiten bij kleine en grootschalige projecten; ervaring met grondexploitaties en programmabegrotingen binnen gemeenten zou mooi zijn.
 • Kennis van het betreffende werkveld, scenario- en risicoanalyse en de besluitvorming in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je neemt ervaring of affiniteit mee op het gebied van de energietransitie en omgevingswet.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het presenteren van risico- en scenarioanalyses van projectuitkomsten en de beïnvloeding van sleutelfiguren.
 • Word jij hier blij van? 

 • Een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die vooruitstrevend en volop in ontwikkeling is.
 • Een salaris in schaal 11 tussen de € en € bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
 • Een aantrekkelijke werkomgeving en een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket zoals een Individuele Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het salaris. Dit budget kun je naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld aan extra salaris of verlofdagen.
 • Overeenkomst voor bepaalde tijd voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Groei. Wil je jezelf ontwikkelen? Graag! Wij betalen jouw opleiding of cursus.
 • Aandacht voor jou. Met ons speciale vitaliteitsprogramma werk jij lekker in je vel.
 • Welkom bij gemeente Almelo  

  Almelo is een stad met een stevige strategische ontwikkelagenda. De stad groeit verder met 4000 woningen en zet in op kwaliteit en kansen voor iedereen, een stad in balans, met goede voorzieningen. Opvallende hoogtechnologische bedrijven in Almelo zijn wereldspelers en bepalen mede de economie en werkgelegenheid van de toekomst. Ook hier werkt Almelo aan groei met nieuwe bedrijventerreinen. Almelo is al een stevige pijler van Twente als top-technologische regio. We werken daarbij met partners aan aantrekkelijk wonen, waterbeleving en verdere vernieuwing in de binnenstad zoals Stadskade en Westerdok. De koers en positie van het team worden steeds afgestemd op de ontwikkelingen van de groeiende stad. Almelo vindt een inspirerende werkcultuur van verbinding, lef en plezier belangrijk. Daar werkt ze aan door met medewerkers te bouwen aan een werkomgeving waarin zij zich gewaardeerd voelen, verantwoordelijkheid nemen, zich kunnen ontwikkelen en ruimte voelen voor het geven en ontvangen van opbouwende kritiek. Er zit veel potentieel in de organisatie. Medewerkers zijn betrokken en loyaal en hebben veelal een pragmatische en actiegerichte instelling. 

  Welkom bij de eenheid Stedelijke Ontwikkeling  

  Binnen de eenheid Stedelijke Ontwikkeling werken straks zo’n 60 gedreven en kundige medewerkers (vast, ingehuurd, jong en oud) aan de ontwikkeling en leefbaarheid van onze stad. Samen bouwen we met bezieling aan de stad van de toekomst. De professionals binnen de eenheid zijn verdeeld over vakgroepen en werken op het gebied van ontwikkel- en projectmanagement, projectleiding, vastgoed, grondzaken, planeconomie, gebiedsexploitatie, stedenbouw & landschap, planologie, projectsturing etc. De komende jaren werken we aan de verdere inrichting en ontwikkeling van de eenheid Stedelijke Ontwikkeling. We leggen daarbij de focus op:

 • Eenduidigheid in werkwijze. 
 • Projectmatige sturing en opdrachtgeverschap. 
 • Een wendbare en flexibele eenheid.
 • (Door)ontwikkeling van onze medewerkers.
 • Lees hier meer