Project Manager – ZT Systems – Almelo

 • Almelo

ZT Systems

PROJECT MANAGER

Purpose of the position:

Reporting to our Engineering Manager, our Project Manager is responsible for the implementation and supervision of various projects within ZT Systems and ZT Netherlands. He/she is responsible for the correct quality and returns of the assigned projects and ensures the correct guidance of the project employees who are directly involved in the projects.

Activities and responsibilities:

 • Develop, implement and manage project and program plans;

 • Management of resources, budgets and timelines;

 • Constantly monitor the critical path and report the impact of deviations to the stakeholders;

 • Ensures that regular project status meetings are held and periodic reports are provided to stakeholders;

 • Knowledge and skills:

 • Experience within Supply chain and production environment;

 • At least three years of experience in Project Management;

 • Good project management skills, excellent problem-solving skills, effective decision-making, planning and development;

 • Experienced in developing project plans using PERT, or GNATT or other recognized project management techniques, including critical component analysis;

 • Excellent organizational and communication skills;

 • Self-starter, can work independently;

 • Can work well in a team and can inspire a (project) team and move it in the desired direction;

 • Excellent prioritization and multitasking skills.

 • Education required for the position:

 • Minimum HBO or HBO working and thinking level, preferably in Business Administration.

 • PROJECT MANAGER

  Doel van de functie:

  De Project Manager is verantwoordelijk voor de uitvoering en het begeleiding van diverse projecten binnen ZT Systems en ZT Netherlands. Hij/zij is verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit en het rendement van de toegewezen projecten en zorgt voor de juiste begeleiding van de projectmedewerkers die direct bij de projecten betrokken zijn.

  Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen, uitvoeren en beheren van project- en programmaplannen;
 • Beheer van middelen, budgetten en tijdlijnen;
 • Constant bewaken van het kritieke pad en rapporteren van de impact van afwijkingen aan de stakeholders;
 • Zorgt ervoor dat er regelmatig projectstatusvergaderingen worden gehouden en periodieke rapportages worden opgeleverd richting stakeholders;
 • Kennis en vaardigheden:

 • Ervaring binnen Supply chain en productieomgeving;
 • Minimaal drie jaar ervaring in Project Management;
 • Goede projectmanagementvaardigheden, uitstekende probleemoplossende vaardigheden, effectieve besluitvorming, planning en ontwikkeling;
 • Ervaren in het ontwikkelen van projectplannen met behulp van PERT, of GNATT of andere erkende projectmanagementtechnieken, inclusief analyse van kritieke onderdelen;
 • Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • Zelfstarter, kan zelfstandig werken;
 • Kan goed in teamverband werken en een (project)team enthousiasmeren en meekrijgen in de gewenste richting;
 • Uitstekende prioriterings- en multitaskingvaardigheden.
 • Opleiding vereist voor de functie:

  Minimaal HBO of HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting Bedrijfskunde.

  Over ZT Systems

  Bij ZT Systems werk je samen met slimme, gepassioneerde mensen waar je trots op bent. Elke dag zijn er kansen om samen te werken met de besten in de branche om impactvolle oplossingen te ontwerpen, bouwen en leveren aan klanten van wereldklasse. Gaandeweg doe je praktische ervaring op in een face-tempo omgeving die uitdagend, lonend en carrièrebepalend is.

  Een cultuur gebouwd rond onze waarden, we werken hard en denken snel. We zien uitdagingen als kansen: om het beter te doen, harder te pushen en sneller te zijn dan de dag ervoor. Als we falen, leren we ervan en gaan we samen verder. En als we slagen, gebruiken we het momentum om nog verder te gaan. We creëren waarde met alles wat we doen, bouwen aan de basis van vandaag en transformeren de toekomst van morgen.

  Word lid van ZT Systems en help ons een technologische infrastructuur te bouwen die de wereld met elkaar verbindt.

  Lees hier meer