Psychiater ontwikkelingsstoornissen – BKV – Almelo

  • Almelo

BKV

Psychiater ontwikkelingsstoornissen

Reageer op vacature Jouw nieuwe baan

Als interim psychiater zet jij je expertise in binnen een multidisciplinair team dat zich op ontwikkelingsstoornissen focust.

Divisie en team
De divisie Specialistische Diagnostiek & Behandeling is richt zich een zorgaanbod vanuit stoornis specifieke zorgprogramma’s, speciaal voor patiënten bij wie sprake is van ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Ruim 350 deskundige professionals werken dagelijks sámen met cliënten aan het behalen van gezondheidswinst. Naast mensen met autisme spectrumstoornissen behandelt het team Ontwikkelingsstoornissen ook mensen met ADHD. Binnen het team vinden zowel behandelingen als (psycho)diagnostisch onderzoek plaats. Naast individuele behandelingen, waaronder E-health, biedt het team groepsbehandelingen voor patiënten met autisme en/of ADHD.

Jouw activiteiten

  • Jij bent als psychiater verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Hierin is jouw actieve bijdrage duidelijk zichtbaar.

  • Als hoofdbehandelaar behandel je individuele patiënten. Je stelt diagnoses en indicaties, volgens het behandelbeleid en vastgestelde zorgprogramma’s.

  • Op inspirerende wijze geef jij supervisie aan artsen in opleiding tot specialist. Eventueel in het team aanwezige verpleegkundig specialisten en artsen biedt jij ook begeleiding.

  • Aan het creëren van een goed behandelklimaat én een soepel verlopende samenwerking binnen het behandelteam lever jij een stimulerende bijdrage.

  • Zoals collega psychiaters participeer ook jij in de 24–uurs diensten (voor- en achterwacht).

  • Aan verdere professionalisering en ontwikkeling van het behandelaanbod draag jij bij. Daarbij heb jij een scherp oog voor zorginhoudelijke vernieuwing.

  • Mocht op de werkvloer interesse hebben voor een rol als Teamleider Zorg, dan zijn daar mogelijkheden voor.

  • Lees hier meer